Sakrament Pokuty i Pojednania

Pierwszym darem Zmartwychwstałego Jezusa jest Sakrament Pokuty, zwany często Spowiedzią, Sakramentem Pojednania czy też Sakramentem Przebaczenia.

„Ci, którzy przystępują do Sakramentu Pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KK 11).

  Jak czytamy w Piśmie Świętym, Zmartwychwstały Chrystus rzekł do apostołów: „Weźmijcie Ducha świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 19,22-23).
 • Chrystus wyraźnie wiąże władzę odpuszczania grzechów z kapłaństwem. Każdy grzech zadaje potrójną ranę: grzesznik rani samego siebie, innych ludzi oraz Boga.
 • Grzech — szczególnie ciężki (śmiertelny) — oddala człowieka od Boga i niszczy w jego sercu miłość. Relację z Bogiem można naprawić tylko poprzez indywidualny kontakt z Chrystusem w sakramencie pokuty (por. KKK 1420-1498).

Warunki dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy (wypływający z wiary i miłości).
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera (wyznanie wszystkich swoich grzechów).
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Skutki sakramentu pokuty:

Skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem, a więc odpuszczenie grzechów; pojednanie z Kościołem; odzyskanie stanu łaski uświęcającej, jeśli została utracona; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne i darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa i wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin (Kom KKK 310).

W naszej parafii stały dyżur kapłana w konfesjonale jest:

 • w czasie Mszy św. codziennych, niedzielnych i świątecznych
 • w piątki, w godz. 15.00 - 18.30
  • Ponadto, z racji Pierwszego Piątku:
  • w czwartek (przed Pierwszym Piątkiem), w godz. 17.00 - 19.00
  • w piątek, w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 20.00
  • w Pierwsze Soboty, w godz. 8.30 - 9.00
 • W nadzwyczajnych przypadkach można prosić o posługę Spowiedzi bezpośrednio wybranego kapłana.
 • Dyżur poszczególnych księży-spowiedników jest wywieszony w gablocie parafialnej oraz na naszej stronie w zakładce: Nabożeństwa-Okazja do spowiedzi.