Najświętszy Sakrament

Życie w zjednoczeniu z Chrystusem ma swój początek w przyjęciu chrztu, a pogłębia się i umacnia przez sakrament bierzmowania. Najwyższy jednak wyraz znajduje w sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej. Tu miłość Jezusa do ludzi objawia się najpełniej, gdyż sakrament ten zawiera w sobie samego dawcę i pośrednika łaski. Wprawdzie jest On ukryty pod znakami i wymaga od nas wiary, mimo to jest tak bliski, jak w żadnym innym sakramencie (por. RH 20).

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. To Ofiara Ciała i Krwi Chrystusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej męki i zmartwychwstania (Kom KKK 271). Dzieło to uobecnia się przez czynności liturgiczne.

Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

Co jest wymagane do przyjęcia Komunii świętej?

Kto chce przyjąć Komunię świętą, powinien być w pełni włączony w Kościół i znajdować się w stanie łaski uświęcającej, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki, powinien przed przyjęciem Komunii świętej przystąpić do sakramentu pojednania. Ważne jest też skupienie i modlitwa, zachowanie ustanowionego przez Kościół postu eucharystycznego i postawa zewnętrzna (gesty, ubranie), będąca wyrazem szacunku dla Chrystusa (por. Kom KKK 291).

Jakie są owoce Komunii świętej?

 • Pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Kościołem;
 • Dokonuje tego, czego pokarm materialny w życiu doczesnym: odżywia, dodaje sił, umacnia na drodze do zbawienia;
 • Podtrzymuje i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu;
 • Umacnia naszą miłość do Boga, uzdalniając równocześnie do uczynków miłości wobec bliźnich;
 • Napełnia łaską odpierania pokus;
 • Gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych, ponieważ mobilizuje do oczyszczania serca w sakramencie pokuty.

W Eucharystii „łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie”.

(św. Ignacy Antiocheński)

Duszpasterstwo:

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

Dzień przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest tak ważnym momentem w jego życiu, że często utrwala się na całe życie i decyduje o jego przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym na dalsze lata. Musi więc być on dobrze przygotowany i właściwie przeżyty nie tylko w kościele parafialnym, lecz także w „kościele domowym”, w domu rodzinnym. Dziecko lubi świętować, a świętowane winny być szczególnie ważne i pierwsze wydarzenia w jego życiu. Wydarzenia te dziecko przeżywa całym sobą. Konieczne jest więc świętowanie całej rodziny wraz z dzieckiem i radosne towarzyszenie mu w tych przeżyciach tak przez rodziców, jak i rodzeństwo.

Pierwsza Spowiedź święta jako spotkanie dziecka z Jezusem, który mu przebacza winy i przygarnia do siebie, a potem pełny udział w Zgromadzeniu Eucharystycznym, gdy dziecko wraz z dorosłymi chrześcijanami przyjmuje Ciało i Krew Chrystusa, zasiadając do Stołu Pańskiego, niesie ze sobą ogromny ładunek treści i przeżyć religijnych. Dlatego ważne jest, by znalazło to właściwy oddźwięk we wspólnocie rodzinnej, przez wytworzenie właściwego klimatu w domu i atmosferę modlitwy, które stanowią konieczny warunek każdego spotkania człowieka z Bogiem.

Pierwsza Komunia Święta dzieci klas III

  W bieżącym roku szkolnym, tj. 2019/2020:
 • Uroczystość pierwszokomunijna dzieci klas III ze Szkół Podstawowych nr 40 i 151 w naszej parafii odbędzie się w niedzielę, 17 maja 2020 roku na Mszach Świętych — w dwóch grupach o godz. 10.00 i 11.30.
 • Dzień wcześniej, tj. w sobotę, 16 maja 2020 roku, dzieci przystąpią do Sakramentu Pokuty i Pojednania — Pierwszej Spowiedzi Świętej oraz odnowią przyrzeczenia chrzcielne.
 • Przygotowanie duchowe dzieci i rodziców odbywa się co miesiąc, zasadniczo w trzecie niedziele miesiąca, na Mszy Świętej o godz. 16.00.
 • Próby śpiewu i ustawienia w kościele oraz dodatkowe informacje będą podawane na bieżąco przez katechetów uczących w poszczególnych szkołach.
 • Przypominamy, że podstawowym miejscem przygotowania i przyjmowania ww. sakramentów jest zasadniczo parafia zamieszkania rodziców dziecka.
 • Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 158, mieszkających na terenie naszej parafii prosimy o kontakt z katechetą uczącym w Szkole Podstawowej nr 151.

Uroczysta Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas IV

 • W czwartek (lub w inne, wyznaczone dni), poprzedzający niedzielną uroczystość zazwyczaj odbywają się próby śpiewu, ustawienia i posług liturgicznych w kościele.
 • W piątek, w godzinach popołudniowych jest spowiedź dla dzieci i ich rodzin.
 • W sobotę, dzieci z rodzinami udają się w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej (wspólna Droga krzyżowa na dróżkach kalwaryjskich, Msza św. w sanktuarium maryjnym z aktem zawierzenia Matce Bożej).
 • W niedzielę, w kościele parafialnym dzieci ze Szkół Podstawowych nr 40, 151 i 158 wspólnie podczas Mszy św. o godz. 11.30 uroczyście przeżywają rocznicę Pierwszej Komunii św.
 • W tym roku szkolnym 2019/2020 uroczystość rocznicową zaplanowano na dn. 23-24 maja 2020 r.

Wyjaśnienie w sprawie terminów Pierwszej Komunii Świętej:

Od 1 września 2012 roku weszła w życie nowa Podstawa Programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, wedle której Pierwsza Komunia Święta będzie odbywała się u końca pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w klasie trzeciej, zaś Rocznica Pierwszej Komunii Świętej — w klasie czwartej.