Parafialny zespół charytatywny

Jednym z zadań Wspólnoty Parafialnej jest troska o chorych, samotnych i biednych.

W realizację tego zadania angażują się Wolontariusze zorganizowani w tzw. Parafialny Zespół Charytatywny.

W naszej parafii liczy on obecnie ok. 12 osób. Spotyka się kilka razy w roku dla omówienia bieżących zadań.

Prowadzi dyżur w punkcie charytatywnym w czwartki, w godz. 16.00-18.00.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca członkowie zespołu Charytatywnego po Mszach św. prowadzą zbiórkę ofiar na pomoc potrzebującym w ramach „Parafialnego Dnia Serca”, a gdy zajdzie potrzeba również w sytuacjach okolicznościowych tj. pomoc powodzianom, czy ludziom dotkniętym innymi klęskami żywiołowymi.

    W okresie przedświątecznym prowadzą także sprzedaż artykułów „Caritas”:
  • w Adwencie (przed Bożym Narodzeniem) — świece wigilijne, kartki świąteczne, kalendarze religijne itp.
  • w Wielkim Poście (przed Wielkanocą) — baranki wielkanocne, kartki świąteczne itp.

Zespół Charytatywny oczekuje na nowych Wolontariuszy. Osoby chętne zaangażować się w tę formę służby bliźnim we Wspólnocie Parafialnej proszone są o zgłoszenie się u ks. Proboszcza lub w punkcie charytatywnym u Członków zespołu w godzinach dyżuru.

Opiekunem Zespołu Charytatywnego jest ks. Kazimierz WYRWA.