Wspólnota Żywego Różańca

„Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei”.

(bł. Jan Paweł II, 1920-2005)

Różaniec jest modlitwą o wielkim znaczeniu przynoszącą owoce świętości. Uczy on nas przyjmowania postawy Najświętszej Maryi Panny — Matki Zbawiciela; postawy pełnej skupienia, zadumy i kontemplacji tajemnicy Chrystusa.

Wierni, którzy pojęli głębię i wartość modlitwy różańcowej organizują się we wspólnotę zwaną "Żywym Różańcem".

Każdy z jej członków zobowiązuje się codziennie odmawiać i rozważać jedną tajemnicę w wyznaczonej na dany miesiąc intencji.

Dwudziestu członków wspólnoty tworzy tzw. „Różę Różańcową”. Wszyscy oni wywiązując się ze swego zobowiązania razem odmawiają codziennie cały różaniec (4 części — 20 tajemnic).

Wspólnota Różańcowa naszej parafii spotyka się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 9.30 w sali parafialnej. We wspólnej modlitwie jednoczy się w piątki, o godz. 17.15.

Jest otwarta na nowych członków. Aby się włączyć do niej wystarczy przyjść na spotkanie niedzielne i zgłosić chęć przynależności do księdza opiekuna.
Wspólnotą opiekuje się proboszcz ks. Kazimierz Wyrwa.