Krąg biblijny

Krąg Biblijny istnieje w naszej parafii już od wielu lat.

Początki jego sięgają działalności duszpasterskiej wśród młodzieży oazowej ks. Wojciecha WĘGRZYNIAKA, kiedy to w ramach spotkań formacyjnych zapoczątkował egzegezę (wyjaśnianie i rozważanie) poszczególnych fragmentów Pisma Świętego.

W następnych latach powstał tzw. Krąg Biblijny, który zrzeszał dorosłych Parafian, chcących pochylać się nad słowem Bożym. Po wyjeździe ks. Wojciecha na studia biblijne spotkania prowadzili kolejno moderatorzy oazowi. W tym roku tę „pałeczkę” przejął ks. Grzegorz GRZYBOWSKI.

Z czasem, oprócz tekstów biblijnych doszło czytanie poszczególnych dokumentów Magisterium Kościoła, pism Ojców Kościoła i ostatnich papieży — św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

W tym roku spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 18.45.

Biblia jest cudowną Księgą adresowaną do ludzi wierzących dlatego zachęcamy do pochylenia się na Jej treścią.

Opiekunem Kręgu Biblijnego jest: ks. Karol Paluch.